27. travnja, Kuga u Velikom Borištofu

Predstavljanje, čitanje, izložba i glazba u Kugi u Velikom Borištofu, u 16,00 sati.

Nova knjiga Dorothee Zeichmann „Der Wunsch / Želja”, kratka proza na hrvatskom i njemačkom, s ilustracijama slikara Andreasa Rosenedera. Dorothea Zeichmann
Dorothea Zeichmann-Lipković rođena je 1957. godine i živi u Klimpuhu. Počela je pisati 1979., a radi u Saveznom ministarstvu za europske i internacionalne odnose u Beču.
Blue Danube Orkestar je skupina mladih hrvatskih muzičara iz austrijskoga i slovačkoga dijela Gradišća kao i iz Španjolske. U ovom ansamblu su okupljeni instrumentalisti i pjevači, a njihova glazba je randevu tradicionalnih i folklorističnih melodija s flairom metropole na “Lijepom plavom Dunavu”, koja je postala životni centar ovih mladih muzičara.