13. veljače u 13,00 sati u HMI

Zbornik će predstaviti ravnatelj Matice mr. sc. Marin Knezović, dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, mag. Marija Galić, Mirjana Piskulić, te urednica Vesna Kukavica.

Na predstavljanju će govoriti mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj HMI-ja, dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. Marija Galić,Mirjana Piskulić, voditeljica Informacijskog odjela HMI-ja te urednica Vesna Kukavica.

Hrvatski iseljenički zbornik 2014. sadrži 34 samostalne autorske studije posvećene aktualnim kulturnim i društvenim praksama hrvatskih migranata, kao i suvremenom stvaralaštvu u domovini – Hrvatskoj. Građa ovogodišnjega sveska, sa sažetcima na španjolskom i engleskom jeziku, koja povezuje 10 zemalja svijeta sa 4 kontinenta, raspoređena je na 400 stranica u 8 tematskih cjelina – ilustriranih mnoštvom fotografija. Priloge su pisali renomirani domaći i strani stručnjaci H. Sablić Tomić, D. Rosandić, A. Z. Kinda-Berlakovich, D. Gjenero, M. Knezović, B. Perić, S. Kale, V. Grubišić, V. Bailey, E. Zelić, G. Cvitan, S. Vulić, S. Švec Španjol, W. F. Lalich, I. Čizmić, G. Borić, N. Barić, R. March, E. Marin, T. Rudež, I. Buljan, Ž. Lovrenčić, O. Ljubišić, Ž. Holjevac i dr…