19. veljače 2013. u 13 sati, HMI u Zagrebu

Uz kulturne teme iz domovine, novi svezak ove Matičine serijske publikacije otkriva bogatu riznicu stvaralaštva hrvatskoga naroda izvan matične zemlje u raznim područjima ljudske djelatnosti od književnosti do znanosti, koju su opisali ugledni publicisti

 

Zbornik će predstaviti: mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Matice, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Željka Lovrenčić, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, te urednica Vesna Kukavica.

Hrvatski iseljenički zbornik 2013., sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku, ima 8 tematskih cjelina, koje se sastoje od 36 samostalnih autorskih priloga. Prilozi, s više ili manje informacija, povezuju 20 zemalja svijeta. Raznorodna građa je raspoređena na 392 stranice, a ilustrirana je s mnoštvom fotografija iz autentičnih iseljeničkih zajednica od Amerike do Australije.

Matica, realno i virtualno susretište raseljenoga naroda, najavljuje u godišnjaku portal hrID – vlastiti digitalni repozitorij, koji nastavne sadržaje za poučavanje hrvatskoga jezika i kulture putem računala dovodi u svaki iseljenički dom diljem svijeta.