26. lipnja, u 12:30 sati u HMI

Hrvatska matica iseljenika pozva na predstavljanje historiografske monografije Constructing Yugoslavia – A Transnational History autorice dr. sc. Vesne Drapac, koje će se održati u okviru Hrvatskog iseljeničkog kongresa u Zagrebu.
Uz autoricu dr. sc. Vesnu Drapac (University of Adelaide), o knjizi će govoriti: dr. sc. Danijel Džino, dr. sc. Mladen Ibler, dr. sc. Ivo Lučić i dr. sc. Mladen Ančić.

O knjizi

O autorici

Kongres