Zagreb, 5. ožujka u 18:00 sati, Velika dvorana MH

Predavanja će , uz prigodni glazbeni program, održati dr. sc. Ljiljana Gašparec-Skočić, prof. dr. sc. Miroslav Tratnik i dr. sc. Vinko Milat  

Predavanja će održati:

dr. sc. Ljiljana Gašparec-Skočić,
Vinova loza i vino u povijesti, sadašnjosti i budućnosti Hrvata

prof. dr. sc. Miroslav Tratnik
Organiziranje vinogradara i vinara u Hrvata, kroz povijest i sadašnjost

dr. sc. Vinko Milat
Vino u kulturi življenja Hrvata

Događaj će upotpuniti i prigodan glazbeni program.