25. svibnja u u Stadtcasino Baden, dvorana Au premier

Hrvatski kulturni klub nastavlja seriju predavanja i poziva u nedjelju, 25. svibnja u 16,00 sati u Stadtcasino Baden, u dvoranu Au premier na predavanje prof. dr. Helene Sablić Tomić pod naslovom “Kamo ide hrvatska književnost?“

Predavačica, prof. dr. Helena Sablić Tomić je objavila četrnaest i priredila osam knjiga, većinom na temu hrvatske književnosti. Dobitnica je do sada sedam znanstvenih nagrada. Rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Pedagoškom fakultetu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora kolegije iz područja književnosti. Dekanica je od 2006. Umjetničke akademije u Osijeku.
(www.croatia.ch)