Duisburg, 17. ožujka u 19.00 sati

U predavanju će biti riječi o povijesnim i statističkim podacima o Hrvatima u Njemačkoj, početku organiziranog hrvatskog dušobrižništva te o osnivanju hrvatskih misija i zajednica te važnosti Hrvatskoga dušobrižničkog ureda i njegovih brojnih aktivnosti

„Domovina, Crkva – povijest hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj” (Heimat Kirche – Die Geschichte der kroatischen katholischen Missionen in Deutschland) naziv je predavanja koje će na njemačkom jeziku održati dr. Adolf Polegubić, glavni urednik “Žive zajednice” iz Frankfurta na Majni.
Predavanje će biti u utorak 17. ožujka u 19 sati u Katholische Familienbildungsstätte u Duisburgu, u sklopu manifestacije 36. Duisburger Akzente, ovoga puta posvećene temi Domovine (www.duisburger-akzente.de)

U predavanju se donose povijesni i statistički podaci o Hrvatima u Njemačkoj. Govori se o početku organiziranog hrvatskog dušobrižništva te o osnivanju hrvatskih misija i zajednica u Njemačkoj, u kojima Hrvati katolici uz duhovnu dimenziju nalaze i kutak domovine. U predavanju se ističe važnost Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Njemačkoj i njegovih brojnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na mjesečnik hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj „Živa zajednica”, koji u izdanju toga ureda u Frankfurtu na Majni izlazi već 37. godinu. Tu su i smjernice Katoličke Crkve u Njemačkoj glede pastorala zajednica drugih materinskih jezika u Njemačkoj, među kojima su i hrvatske, te smjernicama pojedinih njemačkih biskupija. U završnom dijelu predavanja govori se o perspektivi dušobrižništva među Hrvatima katolicima u Njemačkoj u budućnosti.
(IKA)