Seminar će u Dubrovniku okupiti 65 polaznika koji dolaze iz 21 države, a među njima su i polaznici iz Finske, Norveške, Švedske, Danske i Velike Britanije kao i hrvatske dijaspore
Dvotjedni 46. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole, koji se održava u Dubrovniku od 21. kolovoza do 1. rujna, donosi bogat program predavanja uglednih profesora i kulturnih djelatnika, filmske projekcije i umjetnička gostovanja kojima će se polaznicima predstaviti hrvatska konceptualna, filmska, književna i kazališna scena. Kako se ističe u najavi, u radu Seminara sudjeluju inozemni studenti slavistike i kroatistike te sveučilišni nastavnici kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveni interes.
Seminar će okupiti 65 polaznika koji dolaze iz 21 države, a među njima su i polaznici iz Finske, Norveške, Švedske, Danske i Velike Britanije. Na seminaru Zagrebačke slavističke škole od početka tj. četiri i pol desetljeća sudjeluju slavisti i kroatisti iz redova hrvatskih zajednica diljem svijeta.
U nastavnome dijelu programa polaznici će u osam različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika, obrađivati lingvističke, književne i komparatističke teme te pojedina područja hrvatske povijesti.
Studenti će također slušati tematski ciklus predavanja koji se koncentrira oko središnje teme Seminara “Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi”.
Predavači na Seminaru bit će ugledni profesori i kulturni djelatnici Andrea Zlatar, Jelka Vince Pallua, Željka Miklošević, Suzana Marjanić, Dijana Jelača, Danijela Lugarić, Mima Simić, Mary Neuburger, Lada Čale Feldman, Ranko Matasović, Tatjana Pišković, Zrinjka Glovacki-Bernardi i Mislava Bertoša.
U kulturološkome bloku Seminara bit će prikazan ciklus hrvatskoga filma i organiziran posjet dubrovačkim znamenitostima. Posebni su gosti Seminara filmska redateljica Hana Jušić, književnik Kristian Novak, performer Siniša Labrović te Kazalište Hotel Bulić s predstavom “Lampedusa Beach Line Prose”, koju će izvesti Nina Violić.
Cjelovit program 46. seminara dostupan je na poveznici www.hrvatskiplus.org, najavljuju organizatori.
Zagrebačka slavistička škola djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a organizaciju 46. seminara poduprli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Video o 44. seminaru Zagrebačke slavističke škole

Izvor: Hina