Od 19. do 20. prosinca 2012., na FF Sveučilišta u Zagrebu i u HMI

Skup HIDIS će se održati u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva i suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika i Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) održat će se od 19. do 20. prosinca 2012., u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva i suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika i Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

HIDIS se bavi poučavanjem i proučavanjem hrvatskoga onih koji ga uče kao neizvorni govornici te na jednome mjestu okuplja najrazličitije stručnjake koji se bave tim interdisciplinarnim područjem: teoretičare učenja i usvajanja jezika, lektore i nastavnike hrvatskoga kao stranoga i drugoga na hrvatskim i inozemnim obrazovnim ustanovama.

Na skupu će biti zastupljene sljedeće teme: struktura hrvatskoga jezika: rječnik i gramatika; hrvatski kao drugi, nasljedni i strani jezik; istraživanja inojezičnoga hrvatskoga; poredbeni opis hrvatskoga i drugih jezika; ovladavanje inojezičnim hrvatskim; poučavanje hrvatskoga; nastava i priručnici inojezičnoga hrvatskoga; ovladavanje hrvatskim i nove tehnologije; procjenjivanje, provjeravanje, vrjednovanje ovladanosti hrvatskim; psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja hrvatskoga kao J2 i pojedinačne razlike učenika i strategije učenja.

Skup će se odvijati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoj matici iseljenika.


Program 4. HIDIS-a