Od 18. do 20. prosinca na FF Sveučilišta u Zagrebu

Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“ (HIDIS) održat će se od 18. do 20. prosinca na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika i Odjela za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva te u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika.
Skup će okupiti sedamdesetak sudionika iz osam zemalja (SAD-a, Njemačke, Austrije, Švedske, Australije, Nizozemske, Makedonije i Hrvatske), a od toga četrdesetak predavača.

Preliminarni program 5. HIDIS-a