HMI, 20. lipnja u 13.00 sati

Okruglim stolom ukazat će se na širinu teme s posebnim osvrtom na program i sudionike 52. Međunarodne smotre folklora.

Sudjeluju: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, Katedra za manjinske kulture i zajednice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Lidija Nikočević, Etnografski muzej Istre, Pazin i dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku, umjetnički ravnatelj Smotre.
Međunarodna smotra folklora održava se u Zagrebu od 1966. godine. Prikazuje i afirmira tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika. Nastavlja dugu tradiciju smotri Seljačke sloge iz razdoblja između dvaju svjetskih ratova. U suvremenoj Hrvatskoj dio je svjetskog pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb proglasili su je 2014. nacionalnim festivalom. Osnovna tema 52. Međunarodne smotre folklora na festivalskim priredbama od 18.-22. srpnja 2018. posvećena je temi Baština i migracije.
Temom baštine i migracija okuplja se skupine koje izvode folklornu tradiciju starog zavičaja neovisno o razdoblju u kojem su ga napustile – poznato je da su se migracije provodile kao posljedica ratova, kolonizacija i agrarnih reformi, odnosno i iz gospodarskih razloga pa se u tom smislu radi o kolektivnim migracijama pojedinih zajednica (poput Bokeljskih Hrvata). Sele se, međutim, i pojedinci koji u mjestima naseljenja stvaraju novi dom, a ujedno svojim aktivnostima potiču stvaralaštvo kojim promoviraju kulturnu baštinu zemlje iz koje su doselili (npr. irski ples u Hrvatskoj).
U suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika u program Smotre uključuju se skupine Hrvata iz dalekog iseljeništva (Novog Zelanda i Kanade), kao i izložba fotografija Ponosno hrvatsku nošnju nosim. Program Smotre prikazat će i elemente kulture koji su zahvaljujući migracijama svojih nositelja također putovali i zadržali se na određenom prostoru te su s vremenom prihvaćeni kao lokalni izričaj kulturne baštine (npr. bećarac u Slavoniji, Lici, Ravnim kotarima, Dalmatinskoj zagori, Bosni i Hercegovini). Okruglim stolom ukazat će se na širinu teme s posebnim osvrtom na program i sudionike 52. Međunarodne smotre folklora.