Zagreb, 24. travnja u 12 sati u HMI-ju

Knjigu će predstaviti v. d. ravnateljice HMI-ja Mirjana Ana-Maria Piskulić, dipl. etn. i antr. Lidija Bajuk i dr. sc. Boris Beck. Voditeljica promocije je Vesna Kukavica

Predstavljanje autobiografije Veliki Gložac autora dr. sc. Vladimira Gossa, povratnika iz SAD-a, održat će se u ponedjeljak, 24. travnja 2017. u 12 sati u HMI-ju.

Knjigu će predstaviti: v. d. ravnateljice HMI-ja Mirjana Ana-Maria Piskulić, dipl. etn. i antr. Lidija Bajuk, Institut za etnologiju i folkloristiku; dr. sc. Boris Beck, Sveučilište Sjever. Voditeljica promocije: Vesna Kukavica, prof.

GOSS, Vladimir Peter, povjesničar umjetnosti i pisac (Zagreb, 3. I. 1942.). Godine 1969. odlazi u SAD, gdje je 1972. doktorirao na Cornell University u Ithaci (NY). Od 1972. predaje na University of Michigan. Tijekom Domovinskoga rata i poraća angažirao se kao voditelj Odjela za promidžbu Nacionalne federacije američkih Hrvata (Američki Hrvat godine, 1996.) i dopisnik Večernjeg lista u medijskoj promidžbi hrvatskih interesa u anglofonom svijetu s iznimno zapaženim brojem tekstova pa je kao autentični sudionik pokreta za neovisnost Republike Hrvatske s američkog/inozemnog vidikovca poticajan sugovornik za razumijevanje doba kada je izboreno međunarodno priznaje Hrvatske putem iseljeničkih udruga širokog svjetonazorskoga spektra koje punih 66 godina okuplja Hrvatska matica iseljenika. Objavio je romane Antigonin dnevnik (Hrvatska sveučilišna naklada, 1992.), Vlak na Zapad (Večernji list, 1996.), Nada (Naklada Jurčić, 1966.), Dayton (Naklada Jurčić, 1999.), Nagodba (Izvori, 2002.), Panonac (Izvori, 2007.), Bog u vreći (Izvori 2015.), Veliki Gložac (Izvori 2017., romansirana autobiografija); narativne kronike Washingtonska fronta (Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.), Kako smo se osvetili Georgeu Bushu (Večernji list, 1994.). Objavljeno mu je osamdesetak kratkih priča – u dvije zbirke: S obje strane Oceana (Naklada Jurčić, 2001.) i Moj prijatelj Fritz (Matica hrvatska, 2006.), te u Večernjem listu, Vjesniku, Hrvatskom slovu, Korabljici, Zborniku Klasične gimnazije, Republici, Vijencu, Književnoj Rijeci, Zajedničaru (Fraternalist). Kratka priča „Kukavica“ objavljena je u zbirci Zašto volim Zagreb (Vjesnik 2000.), a „Grlica“ u antologiji Trenutak proze – hrvatska kratka priča (Znanje 2010.). Kritičari su nazvali Gossa „pjesnikom domovinskog rata“, a njegov pripovjedački stil uspoređivan je s onim Saula Bellowa …

Opširnije