Radni dan risara počinjao je u rano jutro pletenjem uža, zatim se kosilo žito, vezalo u snoplje, te „dilo u krstine“, pri čemu su risarima pomagale risaruše koje su ih pratile u ovim poslovima

Tradicijska manifestacija „Takmičenju risara“, koje se održava u okviru žetvenih svečanosti „Dužijanca 2015.“, bit će upriličeno u subotu, 11. srpnja 2015. godine u Žedniku, na njivi Stipana i Blaženke Šarčević.
Dužijanca je svetkovina završetka žetve koja se u Subotici slavi više od 100 godina. Ona je izričaj vjere i kulture, svojevrsni spoj molitve i zahvale, običaja i kulturnih vrednota Hrvata-Bunjevaca. Dužijanca ima svoj izvorni oblik, koji označava svršetak sretno obavljenog posla, risa na njivi, gdje je bandaš glavni nositelj posla u žetvi, koji se završava veseljem. Radni dan risara počinjao je u rano jutro pletenjem uža, zatim se kosilo žito, vezalo u snoplje, te „dilo u krstine“, pri čemu su risarima pomagale risaruše koje su ih pratile u ovim poslovima.
Njegujući tradiciju i običaje, „Takmičenje risara“ je manifestacija koja nas vraća u prošlost, a istodobno budi želju za natjecanjem. To je manifestacija protkana etnografskim sadržajem prikazanim na tradicionalan način od risa do vršidbe, s ciljem da se ljudima pokaže kako se nekad radio ris, kako su to radili naši stari, bez strojeva koje imamo danas.

Program i satnica događaja na „Takmičenju risara“

6,00 – Okupljanje risara
6,30 – Izlazak risara na njivu
6,45 – Smotra risara
7,00 – Pletenje uža
7,15 – Polazak gostiju na karucama ispred crkve Sv. Marka u Žedniku
7,25 – Doček gradonačelnika i gostiju na njivi
8,00 – Risarski ručak na njivi
9,00 – Početak natjecanja risara
10,00-12,00 – Prikaz rada na starim strojevima i rad na vršalici
11,00 – Proglašenje pobjednika u kuhanju tarane
11,30 – Dičije igre na strnjiki „Kasalisica“
12,00 – Proglašenje pobjednika „Takmičenja risara“, uručivanje nagrada i zahvalnica
12,30 – Svečana užna za goste i risare