13. siječnja 2018. od 19:00 do 4:00

Goste u Velikoj dvorani zabavlja PAX, u Crvenom baru pijanist, a u Podrumu DJ Jonathan Rainer

U Kugi u Velikom Borištofu održat će se 16. Kuga bal 13. siječnja 2018., u 19:00 do 14. siječnja 2018 u 4:00 sata.
Goste u Velikoj dvorani zabavlja PAX, u Crvenom baru pijanist, a u Podrumu DJ Jonathan Rainer
Rezervirajte stol i ulaznice: office@kuga.at i tel: 02614/7001