15. ožujka u restoranu Bahnhöfli
Prvi ovogodišnji nastup Chorusa Croaticusa bit će u subotu, 15.03.2014. u 19:30 sati, u restoranu Bahnhöfli Riedbach, na godišnjem koncertu WELTREISE Handharmonika Cluba Bern.
Vrlo interesantno bit će poslušati pritom i interesantni i raznovrsni program Handharmonika Cluba Bern, od rock’n’rolla, preko gospela i calypsa ….
3020 Bern-Riedbach, Bottigenstrasse 391, Tel. 031 926 10 88
(www.croatia.ch)