Pečuh i Martinci, 18. i 19. ožujka

Predavanja vezana uz Uskrs i korizmu održat će: Milica Klaić Tarađija, Jozo Čikeš, Lilla Trubić, Timea Šakan Škrlin, Stjepan Pepelnjak, Marija Šeremešić i Branka Pavić Blažetin

Zaklada Zornica, Udruga Pasionska baština Zagreb i Hrvatski klub August Šenoa pozivaju na V., jubilarnu Pasionsku baštinu 18. ožujka u Pečuh u Hrvatski klub.

Program:
Subota, 18.03. u Pečuhu
13.00 Dolazak gostiju
14.00 Predavanja na temu: Korizma i Uskrs, vjerski život Hrvata u Mađarskoj
Skup pozdravlja: vlč. Ladislav Ronta
Pet godina Pasionske baštine u Mađarskoj – voditeljica Zaklade Zornica Milica Klaić Tarađija
Jozo Čikeš – O Simpozijima koji su se održali tijekom rada Pasionske baštine
Lilla Trubić – Hrvatski uskrsni običaji
Timea Šakan Škrlin – Vjerska tematika u hrvatskim radijskim i televizijskim programima mađarskog državnog javnog servisa MTVA
Stjepan Pepelnjak – Znanstvena istraživanja Pasionske baštine u Hrvatskoj
Marija Šeremešić – Poezija i život Stipana Bešlina
Branka Pavić Blažetin – Vjerski život Hrvata u Kozaru

Pauza
16.00 Predstavljanje šokačke narodne nošnji prigodne za korizmu – Udruga Šokačka grana – Osijek
16.30 Pečuška katedrala, kapela Corpus Christi: korizmene pjesme izvodi Vokalni ansambl Angeluš Zagreb

Nedjelja, 19.03.2017. 11.50 nakon nedjeljne mise koncert Vokalnog ansambla Angeluš u martinačkoj crkvi
(senoa.hu)