31. listopada u ZKVH-u

Termin jezični krajobraz (eng. linguistic landscape) pojavio se u jezikoslovlju potkraj XX. stoljeća kao oznaka za jezičnu uporabu na javnim i komercijalnim natpisima na nekom području. Posebna pozornost bit će posvećena mjestu hrvatskoga jezika

 
XXI. znanstveni kolokvij ZKVH-a na temu Jezični krajobraz Subotice bit će održan u srijedu, 2012. godine, s početkom u 11 sati u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Harambašićeva 14, Subotica). Uvodničar će biti doc. dr. sc. Petar Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Termin jezični krajobraz (eng. linguistic landscape) pojavio se u jezikoslovlju potkraj XX. stoljeća kao oznaka za jezičnu uporabu na javnim i komercijalnim natpisima na nekom području. Pozornost sociolingvista privlače pritom u prvom redu jezični krajobrazi višejezičnih naselja i regija, koji informiraju o etnolingvističkom sastavu mjesnoga stanovništva, ali i upućuju na položaj pojedinih etnolingvističkih zajednica i njihove međusobne odnose. U predavanju će biti predstavljeni rezultati istraživanja jezičnoga krajobraza Subotice, koje je provedeno u veljači 2011. Bit će istaknuto koji su jezici i na koji način zastupljeni na natpisima, ali i upozoreno na to što nam takav jezični krajobraz govori o dominantnoj ideologiji, o stvarnim komunikacijskim uzorcima te o položaju pojedinih etnolingvističkih zajednica. Posebna pozornost bit će posvećena mjestu hrvatskoga jezika. Opširnije