24. ožujka pred crkvom

Blagoslovit će se orijaško jaje slikara naivaca iz sela Molve blizu Koprivnice. Blagoslov će se održati u 10.30 sati uz nazočnost umjetnika i nastup Hajdenjaka
Šesta je godina otkako je Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije pokrenula ideju, da umjetnici iz ove županije oblikuju uskrsna jaja. Spojili su tradiciju oslikavanja jaja u Podravini i naivnoga slikarstva koje je jedinstveno u Europi.
Ovim »Vazmenim jajem od srca« kane oživjeti posebni podravski brend. Pokazuju tradicionalne motive kao npr. vinograde i život na selu. U te motive slikari upliću i znamenitosti iz onoga grada,u kom je izloženo jaje. U slučaju Beča to je prošle godine bilo „Orijaško kolo“ u Prateru i sām Freyung. Cilj ovoga projekta je populariziranje hrvatska kulture i povećanje turističke atraktivnosti županije.
(Hrvatske novine/Hrvatska redakcija ORF-a)