27. siječnja, Dubrovačka galerija HMI

Hrvatska matica iseljenika, Petilovrijenci 7 u Gradu, u ponedjeljak, 27. siječnja u podne otvara izložbu slikara Iva Vukičevića iz Stona.

U plejadi slikara našeg kulturnog prostora (od Prevlake do Orebića), tehničkom vještinom slikanja, vibrantnim potezima i jarkim bojama, raznovrsnim i neobičnim pogledima na Ston i okolicu te brojnošću radova koji svjedoče o disciplini i marljivosti, istaknuo se Ivo Vukičević. – stoji uz katalogu izložbe kojega je napisao Marin Ivanović.

– Slike Iva Vukičevića isijavaju ljubav, trajnu ustrajnost i predanost koja je bila potrebna za cjeloživotnu samoedukaciju i redoviti rad, što je u konačnici rezultiralo zavidnim brojem slika i nekoliko samostalnih izložbi. Kao takve, predstavljaju kvalitativni doprinos raznovrsnosti južnohrvatskog slikarstva. – piše Marin Ivanović o stonskome slikaru Ivu Vukičeviću.