27. rujna u podne u HMI Dubrovnik

Ciklus slika „Na mojim obalama“bosnskohercegovačkoga slikara Branimira Bartulovića predstavlja se u Dubrovniku.

„Bartulović poseže za minimalizmom u boji i obliku. Bilo bi pejorativno reći da su slikane površine u jednom tonu samo podloga motivima jer cjelokupni, već spomenuti dojam kojeg imaju na promatrača u najvećoj je mjeri iniciran upravo takvim tretmanom prostora slike. ….Jasno nam je da prividna jednostavnost i ovih slika i tematiziranog ambijenta zapravo obiluje motivima, elementima raznovrsnih oblika čije je postojanje gotovo motivski imperativ likovnom umjetniku. Prostor je sasvim dokinut, a oblici reducirani. … “Škrta zemlja čuva svoje blago, svako zrno ka srce u sridi, malo rodi i ne daje puno, al’ što dade triput više vridi.” – napisao je u osvrtu povjesuničar umjetnosti Marin Ivanović.
Branimir Bartulović rođen je 1955. godine u Blatu na Cetini. Na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu diplomirao je u klasi profesora Ante Kajinića, gdje je i magistrirao 2005. godine na poslijediplomskom studiju Ars sacra. Radi kao izvanredni profesor na ALU na Širokom Brijegu. Izlagao je na više skupnih i samostalnih izložbi. Sudjelovao je u radu mnogih domaćih i međunarodnih likovnih kolonija. Objavio je tri zbirke pjesama. O njegovom je radu 2005. godine objavljena monografija autora Stanka Špoljarića.