23. listopada u Hrvatskoj matici iseljenika 

Pozdravna riječ održat će ravnatelj mr. sc. Marin Knezović, a o izloženim radovima će govoriti povjesničarka umjetnosti Olga Šram, direktorica subotičke galerije “Likovni susret”.

Herman Hemetek ponovno izlaže u Zagrebu. Nakon izložbe održane 2009. u Europskom domu, u srijedu, 23. listopada u 19,00 sati otvara se njegova izložba „Retrospektive“u Hrvatskoj matici iseljenika.
Pozdravna riječ održat će ravnatelj mr. sc. Marin Knezović, a o izloženim radovima će govoriti povjesničarka umjetnosti Olga Šram, direktorica subotičke galerije “Likovni susret”.
Herman Hemetek rođen je 1944. u Korenjaku. Odrastao je u Zagrebu, Bjelovaru i Velom Lošinju. Od 1974. se trajno nastanio u Beču. Iako je završio Nautičku akademiju, slikanjem se bavi od djetinjstva i prvu izložbu je imao davne 1962. Svoje radove redovito izlaže od 1987. na skupnim ili individualnim izložbama u Austriji i Hrvatskoj. Za njegov rad su karakteristični različiti stilovi i tehnike. Od 1965. do 1968. plovio je širom svijeta, a od 1968. do 1973. godine živio je u Beču i u Münchenu. Stalno živi u Beču i radi za Ujedinjene narode. Slikanjem se bavi od djetinjstva.
Hemetek je politički je aktivan u Ligi za ljudska prava, radu nacionalnih manjina Austrije i posebno Gradišćanskih Hrvata. Kako njegovo slikarstvo obuhvaća rad i život i u Austriji i u Hrvatskoj, ova izložba je posvećena našem Jadranskom moru u svrhu njegovog očuvanja i senzibilizacije promatrača.

Pozivnica