29. rujna u 19:30 sati u Kugi

O umjetnici će govoriti predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva dr. Stanko Horvath, a muzički okvir izložbi daje tamburaška grupa Stara dob

Umjetnica Kristina Kornfeind u rodnom selu Veliki Borištof daje na uvid svoje bogato i raznoliko stvaralaštvo. Školovala se u stručnoj školi za keramiku u Štumi, u majstorskom razredu za slikanje u Grazu i na Akademiji za stvaralačku umjetnost u Beču.
Za stvaranje Kristine Kornfeind inspiracija ima posebnu važnost, puno puta mjesecima jako intenzivno radi na njeni hrvatski korijeni su joj dodatna inspiracija.
O umjetnici će govoriti predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva dr. Stanko Horvath, a muzički okvir izložbi daje tamburaška grupa Stara dob. (Kuga)