Pečuh, 20. ožujka u HŠ Miroslava Krleže

Izložbu Naši sveci otvara Ivan Gugan, predsjednik HDS-a koji će, uz Evu Muić, proglasiti rezultate i dodijeliti nagrade

Hrvatska državna samouprava priređuje svečanu dodjelu nagrada likovnog natječaja CROATIADA 2017. koja će se održati u Pečuhu 20. ožujka u HŠ Miroslava Krleže Pečuh, Szigeti út 97. s početkom u 11 00 sati.

Program:

11.00 sati
Otvorenje izložbe: Naši sveci
Izložbu otvara Ivan Gugan, predsjednik HDS-a
Proglašenje rezultata i dodjela nagrada Likovnog natječaja – Eva Muić, referentica HDS-a i Ivan Gugan, predsjednik HDS-a
Priredbu podupire: Fond za razvoj ljudskih potencijala Ministarstva ljudskih resursa
(Hrvatskiglasnik)