Od 19. do 20. prosinca 2012. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Skup organizira Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatskom maticom iseljenika

 

Međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik u Zagrebu od 19. -– 20. prosinca 2012. organizira Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatskom maticom iseljenika
Na skupu će biti zastupljene sljedeće teme: struktura hrvatskoga jezika: rječnik i gramatika, hrvatski kao drugi, nasljedni i strani jezik, istraživanja inojezičnoga hrvatskoga, poredbeni opis hrvatskoga i drugih jezika, ovladavanje inojezičnim hrvatskim, poučavanje hrvatskoga, nastava i priručnici inojezičnoga hrvatskoga, ovladavanje hrvatskim i nove tehnologije, procjenjivanje, provjeravanje, vrjednovanje ovladanosti hrvatskim, psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja hrvatskoga kao J2, pojedinačne razlike učenika i strategije učenja
Za sudjelovanje na skupu možete se prijaviti izravno na mrežnoj stranici HFD-a http://www.hfiloloskod.hr ili računalnom poštom na adresu hidis.hfd@gmail.com

Kontakt:
Hrvatsko filološko društvo
Odjel za kulturu hrvatskoga jezika (B-124)
Filozofski fakultet, I. Lučića 3
HR-10 000 Zagreb
telefon: 385 (0)1 6120-074 Hrvatsko filološko društvo

Skup organizira Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatskom maticom iseljenika
fax: 385 (0)1 6120-525
e-pošta: hidis.hfd@gmail.com
url: http://www.hfiloloskod.hr