Veliki Borištof, 15. listopada

Izložbu će otvoriti mag. Martin Miletich, a glazbeni okvir će dati folklorna grupa Graničari iz Fileža, koja iduće godine slavi 60 godina postojanja

U Kugi u Velikom Borištofu se 15. listopada u 15.00 sati otvara druga samostalna izložba Fileške Daniele Farkas – “U mijeni godišnjih doba / Im Wechsel der Jahreszeiten” – Izložba/Ausstellung.

Izložbu će otvoriti mag. Martin Miletich, a glazbeni okvir će dati folklorna grupa Graničari iz Fileža, koja iduće godine slavi 60 godina postojanja.
Njeni akvareli inspirirani su krajolikom, folklorom, ali među njima ima i modernističkih.