12. siječnja u Novome Selu, Koljnofu i Velikom Borištofu, 19. siječnja u Beču

Bal Hatskoga kola
Muzika: Pinkica
12. 01. u 20.00 sati, Novo Selo, dvorana za priredbe


Hrvatski bal u Koljnofu

Bal otvaraju Koljnofci, muzika: Robi Bobešić (Buševec)
12. 01. U 20.00 sati, Koljnof, restoran Tercia


11. bal KUGE

Geslo „KUGA Broadway“, muzika: PAX, iznenenađenje u ponoć s aktivistima KUGE
12. 01. U 20.30 sati, Veliki Borištof, KUGA


66. Hrvatski bal u Beču

Bal otvara “Rhapsody in Danube Blue”, muzika: Kužiš stari moj, Tempo di Valse, Daj šta daš, Lole, Pax & prijatelji, Gibonni & Matija Dedić-kvartet
19. 01. u 20.30 sati, Beč, Parkhotel Schönbrunn
(Hrvatska redakcija ORF.a)