Hrvatski kulturni centri u Rosariju i Comodoru, u suradnji s HMI te u sklopu projekta HOLA organizirat će u akademskoj godini 2014. tečajeve hrvatskoga jezika te predavanja o hrvatskoj kulturno-prirodnoj baštini za hrvatske iseljenike i njihove potomke u Argentini

 

Hrvatski kulturni centri u Rosariju i Comodoru, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika te u sklopu projekta HOLA organizirat će u akademskoj godini 2014. tečajeve hrvatskoga jezika te predavanja o hrvatskoj kulturno-prirodnoj baštini za hrvatske iseljenike i njihove potomke u Argentini.
Program HOLA je pokrenut 1998. godine i do danas je obuhvatio jedanaest mjesta, tj. jedanaest hrvatskih zajednica te uključio sveukupno pedeset predavača, izvornih govornika iz Hrvatske. HOLA već godinama doprinosi povezivanju hrvatskih udruga i institucija u Latinskoj Americi te njihovih članova s Hrvatskom, širenju znanja o hrvatskom jeziku, kulturi, tradiciji i suvremenom životu.

Više o programu HOLA

Natječaj za predavače za akademsku godinu 2014.