U Trajštofu bal otvara Tamburica Klimpuh a sviraju PAXI i Pleteri, u Koljnofu Koljnofsko folklorno društvo a svira Pinka Band, u Filežu sviraju Graničari i Anelidi a u Novom Selu Tamburaški orkestar Konjic i Pinkica

Bal HKD-a u Trajštofu, Hrvatski bal u Koljnofu, Graničarski bal u Filežu, 11. Hrvatski bal na Hati u Novom Selu – 5. i 13. siječnja

Hrvatski bal HKD-a u Trajštofu otvara Tamburica Klimpuh a sviraju PAXI i Pleteri u petak, 5. siječnja u 20.30 sati u Trajštof, krčma Wilhelminenhof.

Hrvatski bal u Koljnofu otvorit će Koljnofsko folklorno društvo a svirat će Pinka Band u subotu, 13. siječnja u 19.30 sati u Koljnofu, restoran Tercija.

Graničarski bal u Filežu s Graničari i Anelidi bit će u subotu, 13. siječnja u 20.00 sati u Filežu, krčma Divoš-Karall.
11. Hrvatski bal na Hati s Tamburaškim orkestrom Konjic i Pinkicom održat će se u subotu, 13. siječnju u 20.30 sati u Novom Selu, seoska dvorana.