11. ožujka u 18.00 sati u KUGI

Priredbu organizira Hrvatsko kulturno društvo, a u prednatjecanjima je sudjelovalo 75 mladih pjevača od 8 do 15 godina

Mladi pjevači i pjevačice, koji su se kvalificirali u pretkolu, natjecat će se 11. ožujka u Velikom Borištofu za Grajam – Gradišćansku pjesmu/jačku mladih 2016. Pjevače će pratiti grupa PAX. Priredbu organizira Hrvatsko kulturno društvo. Ove godine je u prednatjecanjima sudjelovalo 75 mladih pjevača od 8 do 15 godina.
(Hrvatska redakcija ORF-a)