srpanj i kolovoz u Subotici i okolici

Dužijanca je svetkovina završetka žetve, koja se u Subotici slavi više od 100 godina. Ona je izraz vjere i kulture, svojevrstan spoj molitve i zahvale, običaja i kulturnih vrijednosti. Ona ima svoj izvorni oblik koji označava završetak sretno obavljenog posla, risa na njivi, gdje je bandaš glavni nositelj posla u žetvi koji se završava u veselju. Kad je kosidba bila gotova i ris završen, mlađa, spretnija risaruša bi na njivi isplela vijenac od žita bandašu koji mu je stavljen na šešir.

Nakon završenog posla na njivi, svi risari na čelu s bandašom došli bi na salaš gdje bi ih gazda i gazdarica dočekali. Bandaš bi skinuo vijenac sa šešira koji simbolizira krunu završenog posla i dao ga domaćinu uz riječi: „Fala Bogu, ris je gotov“. Na simbolični način, zahvalu za završeni posao žetve, svećenik Blaško Rajić obiteljsku Dužijancu uvodi u crkvu i od 1911. godine bandaški par obavlja časnu dužnost u crkvenim obredima sve do danas.

Običaj zahvale Bogu na plodovima zemlje, a osobito na rodu pšenice, oblikovan je u svečanu, dostojanstvenu priredbu koja plijeni i zrači ljepotom, bogatstvom, radošću, ljubavlju i dubokom religioznošću. Kada je 1993. godine Dužijanci dan sasvim novi oblik i jedinstveni sadržaj, na razini grada, spajanjem tzv. gradske i tzv. crkvene Dužijance, ona postaje duhovno-religiozna i kulturno-stvaralačka manifestacija.

Program „Dužijance 2016.“, u organizaciji Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, bogat je različitim kulturnim i umjetničkim manifestacijama, smotrama folklora i proslavama u čast blagoslova žita od ovogodišnjeg roda. Program