27. prosinca u župnoj crkvi

100 pjevača i plesača iz različitih sela velikoborištofskoga dekanata i iz Hrvatske nastupit će na Koncertu u župnoj crkvi u Filežu

Nastupit će mješoviti zbor od oko 100 pjevača i plesača iz različitih sela velikoborištofskoga dekanata i iz Hrvatske. Koncert će se održati u župnoj crkvi 27. prosinca u 16.00 sati.
(Hrvatska redakcija ORF-a)