28. studenoga u Novom Selu

Tamburaški ansambl Hatsko Kolo Novo Selo je 1994. utemeljio bivši župnik Novoga Sela mag. Branko Kornfeind. Godine 1995. Osnovana je dječja grupa “Pelikani”, a 2000. su seniori “Benajmini” dopunili grupu.

Koncert će se održati u nedjelju, 28. Prosinca (15.00) u župnoj crkvi u Novom Selu.