8. prosinca u Velikom Borištofu

U Kugi u Velikom Borištofu će se održati koncert Ženske klape Škuribanda i muške klape Timbar

U Kugi u Velikom Borištofu će se 8. prosinca u 15.00 sati održati koncert Ženske klape Škuribanda i muške klape Timbar.
Uz čaj i kuhano vino, goste čeka i mali božićni sajam, gdje mogu nabaviti „hrvatske“ božićne darove KUGA-produkcije (CD-ove, knjige) i drugo.
(www.kuga.at)