Rujan, listopad, studeni i prosinac 2016.

Domaćini zbivanja su Croatia Helsingborg, Tomislav Borås, Croatia Värnamo, Velebit Göteborg, Croatia-Katarina Zrinski Göteborg i Croatia Helsingborg

Pod okriljem Saveza održavaju se Turnir u boćanju 10. rujna, domaćin Croatia Helsingborg, Seminar žena, 30. rujna do 2. listopada, domaćin Tomislav Borås, Turnir malog nogometa, veterani od 35 godina, 8. listopada, domaćin Croatia Värnamo, Smotra, 29. listopada, domaćin Velebit Göteborg, Seminar za voditelje folklora, 19. studenoga, domaćin Croatia-Katarina Zrinski Göteborg, Tomislav Cup, 3. prosinca, domaćin Croatia Helsingborg.

Sve prijave treba poslati na kroatiska.riksforbundet@swipnet.se