U organizaciji kluba Augusta Šenoe održat će se adventski koncert, a potom će požeški biskup Antun Škvorčević predvoditi svečano euharistijsko slavlje za sve hrvatske vjernike Pečuške biskupije

U pripravi za božićne blagdane u petak, 11. prosinca u 17 sati održat će se u organizaciji pečuškog kluba Augusta Šenoe adventski koncert u Pečuhu. Nakon koncerta požeški biskup Antun Škvorčević će u zajedništvu s mjesnim pečuškim biskupom Györgyom Udvardyem predvoditi svečano euharistijsko slavlje za sve hrvatske vjernike Pečuške biskupije.
(IKA)