13. srpnja u svetištu u Komaru/ Homokkomárom

Misno slavlje predvodi mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup, a na hodočašće će i ove godine krenuti Hrvati iz svih regija Mađarske

 

U organizaciji skupštine Hrvatske državne samouprave i njezina Odbora za kulturu, vjerska pitanja, mladež i šport u subotu, 13. srpnja 2013. godine, povodom blagdana Svetog Feliksa u svetištu u Komaru (Homokkomárom) priredit će se VII. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj.
Molimo sve zainteresirane hrvatske vjernike da se prijave kod predsjednika područnih (županijskih) hrvatskih samouprava (Bačka-Joso Šibalin, Baranja-Mišo Šarošac, Šomođ-Jozo Solga, Zala-Jože Takač, Jursko-mošonsko-šopronska županija-Štefan Kolosar, Željezna županija-Štefan Krizmanić, Budimpešta-Anica Petreš Német).
Program: 10,00 sati okupljanje u svetištu u Komaru, molitva Krunice, 11,00 sati misno slavlje predvodi mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup, 13,00 sati zajednički objed i druženje hodočasnika. Na hodočašće i ove godine očekujemo Hrvate iz svih regija Mađarske. (Radio croatica)