Klimpuh, zabava 16. lipnja i folklorni nastup 18. lipnja

Na obljetničkoj zabavi prisutne zabavljaju Pannonix i Koprive, a na folklornom nastupu Limena glazba Klimpuh; te grupe Klimpuh, Cindrof, Cogrštof, Celindof, Pajngrt, Trajštof, Poljanci, Hajdenjaki, Zelenjaki i Hatsko kolo

Na obljetničkoj zabavi prisutne u petak, 16. lipnja u 20.00 sati u župnom vrtu u Klimpuhu zabavljaju Pannonix i Koprive.

U nedilju, 18. lipnja u župnom vrtu u Klimpuhu, u 11.15 i 14.00 sari u čas jubileja održat će se pomašnica s Limenom glazbom Klimpuh; te folklorno popodne s grupama Klimpuh, Cindrof, Cogrštof, Celindof, Pajngrt, Trajštof, Poljanci, Hajdenjaki, Zelenjaki i Hatsko kolo.
(Hrvatska redakcija ORF-a)