29. svibnja u općini

Na fešti mladih tamburaških grupa će nastupiti zbor Osnovne škole Štikapron, Mladi tamburaši Uzlop, Grbarčieta iz Devinskoga Novoga Sela i Mladi tamburaši Štikapron

Na fešti mladih tamburaških grupa će nastupiti zbor Osnovne škole Štikapron, Mladi tamburaši Uzlop, Grbarčieta iz Devinskoga Novoga Sela i Mladi tamburaši Štikapron. Nastupaju u nedjelju, 29. svibnja u 15.00 sati u zgradi općine u Štikapronu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)