47 th JUNIOR TAMBURITZA FESTIVAL – CROATIAN FRATERNAL UNION
Zagreb, 5. – 7. srpnja 2013.

Prvoga dan održat će se Koncert dobrodošlice HBZ-u koji priređuje HMI u KD„Vatroslav Lisinski“ – velika dvorana u 19,30.

Drugoga dana slijedi otvorenje Festivala u KD „Vatroslav Lisinski“u 15,00 sati, a u nedjelju tamburaška misa u katedrali u 10,00 i piknik za sudionike na Martin Bregu u 15,00 sati. 

Na koncertu dobrodošlice 5. srpnja nastupa Tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda, Zagrebački folklorni ansambl, klapa HRM „Sveti Juraj“ i solisti Đani Stipaničev i Renata Sabljak. Nakon koncerta, u 21,30 sati slijedi domjenak za sudionike u Lisinskome.

Festival se otvara 6. srpnja u 15,00 sati u KD „Vatroslav Lisinski“ – velika dvorana. Molitvu i blagoslov sudionika, 15 grupa iz SAD i Kanade, te KUD-a „Sveti Juraj“iz Ogulina, predvodit će mons. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski.

Tamburašku misu u katedrali predvodit će 7. srpnja mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački.

Koncert dobrodošlice – Program 

CFU festival – Program