16. i 17. lipnja, Devinsko Novo Selo

Otvaraju se izložbe o moravskim Hrvatima i o Festivalu hrvatske kulture, a održat će se i nedjeljnasv. misa i folklorna zabava

U subotu, 16. lipnja u 13.00 sati u Istracentru u Devinskom Novom Selu otvaraju se izložbe o moravskim Hrvatima i o Festivalu hrvatske kulture. Slijedi folklorno popodne u nedjelju, 17. lipnja u 11.00 sati, sv. misa i folklorna zabava.
(Hrvatska redakcija ORF-a)