30. travnja u Felsőszentmártonu

Na priredbi , uz mjesni zbor „Korijeni”, nastupaju i tamburaški sastavi i orkestri iz Republike Hrvatske i Mađarske

Hrvatska samouprava i lokalna samouprava Martinaca 30. travnja u mjesnoj športskom dvorani priređuju treći po redu međunarodni festival „Martince”.
Po predviđenome programu priredba se otvara u 20,00 sati uz nastup mjesnog zbora „Korijeni” , potom nastupaju tamburaški sastavi i orkestri iz Republike Hrvatske i Mađarske.
(Medijski centar Croatica)