Zagreb, 6. studenoga u HMI

ULOGA PARLAMENTARNIH ZASTUPNIKA, MEĐUVLADINIH MJEŠOVITIH ODBORA I SAVJETA VLADE ZA NACIONALNE MANJINE U OSTVARIVANJU ZAJAMČENIH PRAVA PRIPADNIKA HRVATSKIH MANJINA U EUROPSKIM DRŽAVAMA, tema je ovogodišnjeg Matičina stručnoga skupa.
Forum hrvatskih manjina u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održat će se u petak, 6. studenoga s početkom u 11 sati, u Zagrebu, HMI, Trg Stjepana Radića 3.
ULOGA PARLAMENTARNIH ZASTUPNIKA, MEĐUVLADINIH MJEŠOVITIH ODBORA I SAVJETA VLADE ZA NACIONALNE MANJINE U OSTVARIVANJU ZAJAMČENIH PRAVA PRIPADNIKA HRVATSKIH MANJINA U EUROPSKIM DRŽAVAMA, tema je ovogodišnjeg Matičina stručnoga skupa koji svake godine tematizira određeni segment života hrvatskih manjinskih zajednica u Austriji, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.
U suvremenim okolnostima globalnoga društva imperativ je zaštititi manjinske zajednice. Stoga će se na ovogodišnjem Forumu govoriti o postojećem stanju te zaštite, uvažavajući pri tome kojim vidovima zastupstva i kontrolnih mehanizama hrvatske manjinske zajednice raspolažu. Slijedit će i rasprava o mogućnostima podizanja te zaštite, što bi za posljedicu moglo imati poboljšanje njihova položaja u cjelini.
Cilj ovoga skupa u prvom redu je informirati sudionike o temi Foruma i potaknuti dijalog između predstavnika hrvatskih manjinskih zajednica i državnih tijela i institucija RH o mogućem doprinosu matične domovine u postizanju veće i bolje zaštite pripadnika hrvatskih manjina u njihovim domicilnim državama. Svim dosadašnjim Forumima, pa tako i ovogodišnjim, želimo potaknuti snažnije zalaganje svih nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske, za što potpunije ostvarivanje manjinskih prava Hrvata u europskim državama.
Sudionici Foruma čelnici su krovnih hrvatskih manjinskih organizacija, parlamentarni zastupnici, odnosno predstavnici u mješovitim odborima i savjetima Vlade i predstavnici nadležnih državnih tijela i institucija RH.
Uvodno izlaganje održat će dr.sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest, koji će ujedno biti i moderator skupa.

Osoba za kontakt: Marija Hećimović (marija.hecimovic@matis.hr)