Srpanj/ kolovoz i rujan u Malom Borištofu, Mjenovu, Filežu, Gerištofu i Šuševu

Na tamburaška priredbi nastupa Tamburica Frakanava, Harmonija, Brezovci, Lole i Složnost 
Složnost nastupa u petak, 21. srpnja u 20.00 sati u Malom Borištofu, krčma Kautz-Janits.

Harmonija iz Velikoga Borištofa nastupa u četvrtak, 27. srpnja u 20.00 sati u Mjenovu, krčma Deutsch.

Brezovci iz Mjenova nastupaju u petak, 11. kolovoza u 20.00 sati u Filežu krčma Divoš-Karall.

Lole iz Mjenova nastupaju u ponedjeljak, 14. kolovoza u 20.00 sati u Gerištofu, park.

Tamburica Složnost iz Maloga Borištofa nastupa u petak, 1. rujna u 20.00 sati u Šuševu, sportsko igralište.
(Hrvatska redakcija ORF-a)