21. svibnja u Galeriji HMI-ja Dubrovnik

Talentirani bosanskohercegovački slikar dosada je imao sedam samostalnih izložaba te je izlagao na tridesetak skupnih. Trenutno pohađa doktorski studij na širokobriješkoj akademiji

U četvrtak, 21. svibnja u podne u Galeriji HMI-ja Dubrovnik otvara se izložba akademskog slikara Vilima Parića iz Mostara, koji će izložiti tridesetak svojih crteža tušem iz ciklusa „Vukovi”.
O djelima iz ovog Parićeva ciklusa povjesničar umjetnosti Marin Ivanović je zapisao „Vrlo je česta zabluda da je mali format samo manji od velikoga; on je i sadržajno različit, bolje nosi zgusnuti motiv, više odgovara nekoj intimističkoj temi ili omogućuje slikaru da progovori jezikom prekinutog trajanja – skicom, krokijem, umanjenim originalom, a u ovome ciklusu Vilimu Pariću da ustanovi što je u njegovom višegodišnjem ciklusu zapravo motiv, a što njegov antipod. Sasvim je sigurno da na malome formatu ne bi mogao uspostaviti jednaki suodnos formi pa se odlučuje na sirovi crtež kojega kombinira s nanosima laviranog tuša, preklapajući figure kao da su rađene na prozirnim folijama pa jedan volumen ne skriva drugi. Takvo naglašavanje dvodimenzionalnosti i odustajanje od boje kao slikareve „primarne energije”, ostavlja malo prostora za vizualno uzbuđenje, čemu Parić doskače uvodeći lavirani tuš kao slikarsku komponentu. Njegova je uloga na ovim radovima dvojaka – on je na pojedinim crtežima „mi”, a na drugima „oni”. On preuzima ulogu distinkcije između više objekata i figura, naznačuje okolni prostor ili, pak, stvara atmosferičnost, napetost i dinamiku brojnim međutonovima.

Parić
 je rođen 1987. u Travniku. Srednju školu završio u Čitluku 2006. godine. Magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, smjer slikarstvo, u klasi profesora Ante Kajinića. Trenutno pohađa doktorski studij na širokobriješkoj akademiji. Dosada imao sedam samostalnih izložaba te je izlagao na tridesetak skupnih.