Hrvatska matica iseljenika vam nudi mogućnost iznajmljivanja svoje multimedijalne dvorane u samom središtu grada, na izvrsnoj lokaciji.

dvorana v dvorana 2 v dvorana 3 v

Cjenik iznajmljivanja multimedijalne dvorane (do 120 osoba)

 cjenik iznajmljivanja do tri sata vrijeme iznajmljivanja
multimedijalna dvorana do 17 sati iza 17 sati
promocije knjiga i časopisa, tribine 1.000 kn 1.500 kn
druge namjene 1.500 kn 2.000 kn

U cjenik je uključeno:

  • PDV
  • razglas s 2 bezična mikrofona
  • LCD projektor
  • garderoba
  • raspoloživi prostor za domjenak
  • cijene za vikend se posebno dogovaraju

 Napomena: Posebna cijena najma dvorane – formira se na temelju cijena najma po posebnim uvjetima u skladu s mjesečnim najmovima dvorana za određene potrebe- poslovne škole, pokuse, višednevna predavanja i sl.

Kontakt:

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Odjel za marketing i promociju
Voditeljica odjela: Ivana Rora
E-mail: marketing@matis.hr

Trg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA
tel: +385 1 61 15 116
mob: +385 99 6115 116
fax: +385 1 61 11 522
www.matis.hr