Pravila privatnosti i zaštite podataka

Predanost zaštiti podataka o privatnosti

Hrvatskoj matici iseljenika (dalje u tekstu skraćeno HMI) je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka.

Osobni podaci

HMI prikuplja osobne podatke ne temelju zakonske svrhe prikupljanja i dobrovoljne dostava osobnih podatka korisnika i polaznika programa, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka.

„osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Svrha korištenja podataka

Osobni podaci prikupljaju se zakonito, pošteno i transparentno, a isti se obrađuju sukladno svrsi za koju su prikupljeni. Dostavom osobnih podataka od strane korisnika HMI-a, dozvoljavate prikupljanje podataka u svrhu za koju ste naveli, te u svrhu statističkih podataka, izrade izvješća, izdavanja potvrde sudjelovanja na projektu, potvrde pohađanja projekta, dostave časopisa ili zbornika, bez vaše suglasnosti i u skladnu s njom dostavljamo trećima pravnim osobama vaše osobne podatke, a u svrhu održavanja projekta za koji ste se prijavili.

Komunikacijski podaci ili podaci o upotrebi

Kroz vaše korištenje telekomunikacijskih usluga za pristupanje našoj internetskoj stranici, vaši komunikacijski podaci (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, vaši komunikacijski podaci ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti.

Automatski prikupljeni podaci koji nisu osobni

Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Možemo koristiti te podatke da bismo pratili atraktivnost naših internetskih stranica te kako bismo poboljšali njihove rezultate ili sadržaj.

Djeca

HMI neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece bez inzistiranja na ranijem pristanku roditelja ako to zahtjeva mjerodavni zakon. Koristit ćemo ili odati osobne podatke o djetetu samo do mjere dozvoljene zakonom da bismo zatražili pristanak roditelja u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili da bismo zaštitili dijete. Definicija “djeteta” ili “djece” utvrđena je mjerodavnim zakonima te nacionalnim i regionalnim kulturnim običajima.

Sigurnost

Da bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, HMI koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Linkovi na druge stranice

Internetska stranica HMI sadrži linkove na druge stranice. HMI nije odgovoran za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica.

Pitanja i komentari

HMI će odgovoriti na razumne zahtjeve za revidiranje vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka o privatnosti HMI-a (npr. zahtjev da se revidiraju i ažuriraju vaši osobni podaci), molimo vas da kliknete na Kontakt gdje ćete naći informacije kako nas kontaktirati. Usporedno s razvojem interneta, razvijat će se i naša politika zaštite privatnosti podataka. Na ovu ćemo stranicu postaviti promjene naše politike zaštite privatnosti podataka. Molimo vas da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste bili informirani.