67. Hrvatski bal u Beču

Bal sezona u Gradišću počinje već u subotu 4. siječnja 2014. s balskom svečanošću u Filežu potom u Trajštofu, nakon toga slijedi bal u KUGI u Velikom Borištofu, da bi kulminirala 25. siječnja u Beču.

Detalles

Božićni dani Hrvata katolika u Ljubljani

12. siječnja u franjevačkoj crkvi Marijina navještenja
HKM Ljubljana priređuje svečani završetak XXVI. Božićnih dana hrvatskih katolika u Ljubljani i Sloveniji. Euharistijsko slavlje u crkvi Marijina navještenja predvodit će provincijal Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrene fra Lovro Gavran

Detalles

Orguljaški koncert Višeslava Jaklina

25. siječnja u crkvi St. Peter und Paul u Zürichu
26. siječnja u crkvi St. Georg und Zeno, Arth am See
Varaždinski orguljaš diplomirao je pedagogiju klavira, magistrirao orgulje, improvizaciju i dirigiranje na studiju crkvene glazbe u Grazu, te magistrirao koncertni smjer orgulja na Sveučilištu u Beču

Detalles