Hrvatski bal u Sambotelu

Na bal je došlo mnogo gostiju iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske, a počasni gost bio je veleposlanik RH u Mađarskoj Goran Grlić Radman. Na otvaranju su sudjelovala sva društva Petrovoga Sela: HKD Gradišće, tamburaški sastav Koprive i zbor Ljubičice.

Detalles

Nueva edición del Anuario para la Emigración Croata

La editora de esta serie trilingue de la FEC es Vesna Kukavica. Este volumen, que une diez países y cuatro contientes, cuenta con 400 páginas organizadas en ocho unidades temáticas, 34 estudios de autores independientes dedicados a las prácticas culturales de los migrantes croatas modernos e ilustradas con numerosas fotografías.

Detalles

Izašao ovogodišnji Hrvatski iseljenički zbornik

Urednica ove čitane trojezične Matičine serijske publikacije je Vesna Kukavica, a građa ovogodišnjega sveska, koja povezuje 10 zemalja svijeta sa 4 kontinenta, raspoređena je na 400 stranica u 8 tematskih cjelina, koji sadrži 34 samostalne autorske studije posvećene kulturnim praksama suvremenih hrvatskih migranata i ilustriran je mnoštvom fotografija

Detalles

Visita a los croatas de Canadá

El primer programa del año en curso de la filial Split de la FEC fue destinado a la visita a los croatas de Canadá. Comenzó en el Baka Gallery Café con la proyección de la película Kapi mora, kapi sunca, le siguió la creación de la Asociación de amigos del club Hajduk, la visita al Consulado General de la Rep. de Croacia, la cátedra de idioma croata en la Universidad de Waterloo, y finalizó con una reunión constructiva en la Cámara de comercio canadiense-croata.

Detalles

Posjet kanadskim Hrvatima

Prvi ovogodišnji program splitske podružnice HMI bio je posvećen kanadskim Hrvatima. Počeo je u Baka Gallery Cafeu prikazivanjem filma Kapi mora, uslijedilo je osnivanje Društva prijatelja Hajduka, pa posjeti GK RH, Katedri hrvatskog jezika na Sveučilištu Waterloo, a završio je konstruktivnim sastankom u Kanadsko – hrvatskoj gospodarskoj komori

Detalles

Días de Australia en Split

La celebración de este año de los Días de Australia se organizó en Split con una serie de eventos, los días 23 y 24 de enero. Los Días de Australia terminaron con un cóctel en el hotel Radisson, donde pudo recorrerse la exposición de fotos de Antun Krešić llamada „Australia, según los croatas“.

Detalles