Održan V. HIDIS

Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“ (V. HIDIS) održao se 18.-20. prosinca 2014. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika i Odjela za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva te u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, koja je partner ovog skupa od prvoga dana

Detalles

„El croata como segundo idioma e idioma extranjero“ – 5° encuentro

El quinto encuentro „El croata como segundo idioma e idioma extranjero“ (V. HIDIS) se llevó a cabo del 18 al 20 de diciembre de 2014 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zagreb, organizado por la Sección de cultura del idioma croata y por la Sección de croata como idioma extranjero, de la Asociación Filológica Croata, con la cooperación de la Fundación para la Emigración Croata, asociada a este encuentro desde sus comienzos.

Detalles