Otvorena Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture

Ovogodišnja Škola okupila je 36 studenata iz 14 europskih i prekooceanskih zemalja, a uz svakodnevnu nastavu polaznicima je ponuđen bogati kulturni program te izleti na Plitvička jezera i u Hrvatsko zagorje. Ovaj tradicionalni program HMI i Sveučilišta u Zagrebu namijenjeni je mladima hrvatskoga podrijetla, ali i studentima koji žele upoznati Hrvatsku te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik

Detalles

Comienza la Escuela universitaria de idioma y cultura croata

La Escuela de este año reunió a treinta y seis estudiantes de 14 países europeos y transoceánicos, y, además de las clases diarias, los alumnos participan de un amplio programa cultural y excursiones a los lagos de Plitvice y al Zagorje croata. Este programa tradicional de la FEC y la Universidad de Zagreb está destinado a jóvenes de origen croata y a todos aquellos estudiantes que deseen conocer Croacia, ampliar sus conocimientos sobre nuestro país y aprender o perfeccionar el idioma croata.

Detalles

Deset tribina Zbirke inozemne Croatice

U NSK u Zagrebu održano je deset tribina iz ciklusa vezanih uz hrvatske iseljenike koje je vodila Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne Croatice. Gostovali su: Drago Šaravanja, Vesna Kukavica, Simona Delić, Marin Sopta, Teodoro Darko Mažuranić, Enerika Bijač, Sanja Vulić, Tomislav Sunić, Đuro Vidmarović i Tuga Tarle 

Detalles

Macedonia, tan lejos, pero tan cerca

Durante la inauguración del evento hablaron el Lic. Marin Knezović, director de la FEC; Dragoljub Siljanovski, Goran Korov, autor del catálogo. También dirigió unas palabras el presidente de la Asociación, el Prof. Blagoj Šterjov, y el programa fue moderado por la Prof. Ivana Lazarevska. La sección musical estuvo a cargo del grupo coral Momi biserni, acompañados por la orquesta Ohridski biser.

Detalles

Makedonija tako daleka, a tako bliska

Na otvorenju izložbe govorili su ravnatelj HMI-ja Marin Knezović, Dragoljub Siljanovski i Goran Korov, autor popratnog kataloga. Prisutnima se obratio i predsjednik Društva Blagoj Šterjov, a program je vodila Ivana Lazarevska. U glazbenom programu nastupila je pjevačka skupina „Momi biserni“ uz pratnju članova orkestra „Ohridski biser“

Detalles

El Jardín cultural croata, en Cleveland

El Jardín croata en Cleveland es el único parque memorial a cielo abierto en el continente norteamericano, que dará testimonio a las nuevas generaciones nacidas en EE.UU. y a la opinión pública norteamericana del aporte imborrable de los inmigrantes en la construcción del Nuevo mundo moderno.

Detalles

Hrvatski kulturni vrt u Clevelandu

Hrvatski kulturni vrt jedinstveni je spomen-park na otvorenom na sjevernoameričkom kontinentu, koji će našim naraštajima rođenim u Americi kao i cijeloj američkoj javnosti zorno svjedočiti o neizbrisivoj hrvatskoj imigrantskoj dionici u modernoj izgradnji Novoga svijeta

Detalles